Koncert med Synkoperne d.27.05.142014-12-24 00.14.08Glæden i den musiske udfoldelse for både børn og voksne.

Den røde tråd i mit sang og korarbejde er at formidle glæde gennem sang – hvadenten du ønsker at kunne bruge din egen stemme noget mere, være bedre til at styre den, eller du har lyst til at synge sammen med andre. På samme måde skal det være sjovt at gå til klaver.

  • Bruger du din stemme professionelt og trænger til ny inspiration ?
     
  • Skal du eller dit barn til optagelsesprøve eller eksamen ?
     
  • Skal dit barn lære at spille klaver “helt forfra”?

Vi opstiller i fællesskab et undervisningsforløb, som tilgodeser jeres ønsker.

For nogle mennesker er det at synge en måde at være kreativ på sammen med andre, men sang kan også -på linie med klaverudøvelse- være en måde at finde ind i sig selv på. Genopleve sin egen kreativitet og høre sin stemme på en ny måde. Det utrolige er, at vi alle bærer rundt på et instrument, og at vi med stemmen kan forbinde os med vores omgivelser og give udtryk for uendeligt mange sindstilstande. Tænk på hvordan en baby bruger sin stemme til ALT i de første måneder af sit liv. Og tænk også på hvor vitalt åndedrættet arbejder i den lille krop. 

Min erfaring med at undervise børn i førskolealderen og i de små klasser er, at de lettest lærer nye sange, hvis de får lov til at bruge hele deres krop. De kan lide at danse OG synge, lave fagter til sangene og på den måde blive fortrolige med ordene. De digter også gerne selv videre med rim og remser, og får på den måde sangene helt ind under huden.   Børnene har meget brug for at sangene kan relateres til deres hverdag, at det musikalske og følelsesmæssige niveau hænger sammen. Det betyder også at der for de mindste skal være plads til de små historier ind imellem. Børn kan også lide at udforske deres stemme og det sker bedst via en legende og billedskabende tilgang. 

 

I min undervisning vil du blive inspireret til at synge og spille mere og bedre, med et større udtryk og på mange forskellige måder via mange forskellige øvelser. 

Rent fysisk sker der det, når man synger til, at endorfiner pumper rundt i kroppen på samme måde, som når man griner meget eller løber eller danser.

Rent psykisk ” kobler man fra”, bliver mere nærværende, og hvis man synger sammen med andre i kor har man fornemmelsen af at løfte i flok og føle sig billedeligt talt “båret”på sangens vinger et nyt sted hen.

Korsang der fungerer, er eksempel på et meget fint og højt udviket samarbejde mellem mennesker.

Velkommen til undervisning i sang, klaver og kor !