Rydstrøm Musik sætter mødet eller festen igang.

  • Ryst en gruppe mennesker sammen med en spændende fælles oplevelse.
  • Oplev glæden ved teambuilding
  • Skab en fælles musikalsk oplevelse med dine arbejdskolleger, din netværksgruppe eller dine konferencedeltagere.

Jeg sørger for at give deltagerne en positiv oplevelse som “røster” dem sammen. 

Stemmerne kommer på gled og humøret stiger !

Samarbejdet vokser ud af glæden Events med Rydstrøm musikog den fælles kreativitet

 

 Pris: Afhængig af tid, sted og antal deltagere 

“Så syng da Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang”